Vårt kvalitetsarbete

“Learn continually. There’s always ‘one more thing’ to learn!”
– Steve Jobs

Om oss

Hur säker är en vägglushund?

En vältränad vägglushund har förmågan att hitta enstaka vägglöss i alla stadier, från ägg till fullvuxen individ.

En vältränad vägglushund har förmågan att hitta enstaka vägglöss i alla stadier, från ägg till fullvuxen individ.

En erfaren och duktig hundförare tillsammans med en välutbildad hund har en träffsäkerhet som överträffar alla andra metoder för att detektera vägglöss.

Vi kombinerar alltid hundsök med visuella kontroller. På det här sättet säkerställer vi ett så korrekt resultat som möjligt. När en hund markerar så gör vi även en visuell kontroll av platsen för att både verifiera markeringen men även för att kunna göra en bedömning av storleken på angreppet.

Utbildning

Det tar ungefär 6-9 månader att utbilda en helt oerfaren hund till att bli en operativ vägglushund. Varje hundförare genomgår en utbildning både internt och externt (via Nattaro Labs) där de får lära sig allt om vägglusens biologi och saneringsmetoder.
Träning och kompetensutveckling sker kontinuerligt under hela hundens arbetsliv.

Visste du att...

QDD’s hundförare utför årliga tjänstbarhetskontroller via BOSH, Branschorganisationen för Sökhundar. 

en beagle som söker efter vägglöss

Hur väljer jag leverantör?

Välj leverantör med omsorg och våga ställ frågor. 

Det tar lång tid att utbilda ett riktigt duktigt och pålitligt vägglusekipage. Men utbildning är inte allt. Erfarenhet av det operativa arbetet är mist lika viktigt och det tar tid att samla på sig den erfarenheten. Vi brukar säga att  vägglöss är bland det svåraste man kan arbeta med, inte enbart ur ett saneringsperspektiv men också ur ett psykologiskt perspektiv. 

Här kommer ett par frågor som du kan ställa när du letar efter en vägglus- eller råtthund för att utföra ett arbete hos dig:

1. Hur länge har ni jobbat med ….(vägglöss, narkotika, sprängmedel, mögel osv)?

2. Hur många sökuppdrag har ni utfört?

3. Hur säkerställer ni kvalitén på era sökhundar? 

4. Hur verifierar ni eventuella markeringar?

Boka sökhund hos Quality Detection Dogs!

Vi hjälper både privatpersoner och företag med skadedjurskontroller.