Om råttor

Fakta om råttor

Allmänt om råttor

Längd: kropp 110-290mm, svans 85-230mm (75-90% av kroppslängden)

Vikt: upp till 600g

Färg: Oftast grå/brun med ljusare/vit hals och mage, kan variera i färg och to m vara nästan helt svarta

Råttor är vanedjur och otroligt skeptiska till sin natur. Främmande föremål eller nya dofter som placeras i deras miljö är något som råttorna undersöker men undviker snabbt om det innebär fara. Att lura en råtta kan ofta vara ganska svårt och ibland helt omöjligt.

Var bor råttor?

Brunråttan är en otroligt anpassningsbar art som tack vare människans hjälp finns spridd över nästan jorden. Den är i stor utsträckning knuten till människan och lever därför i och nära bebyggelser. Brunråttan är den vanligaste arten av vildråtta i Sverige.

Inomhus tycker råttor om att samla olika typer av material för att göra bon av. De kan bygga bon i allt från väggar till tak eller annat ostört område. Utomhus gräver de långa gångar under marken, främst i rabatter eller längst med husfasader.

De bosätter sig gärna där det finns kontinuerlig tillgång till mat och vatten men kan även gå längre sträckor i jakten på föda.

Sjukdomar

Råttorna kan bära och sprida ett antal olika bakterier och virus som kan göra människor och djur väldigt sjuka, så som salmonella, toxoplasma, hantavirus och leptospira.

Alla våra hundar är vaccinerade mot leptospiros som kan spridas via råttornas urin.

Vi rekommenderar att alla hundägare som bor i områden där råttor syns till vaccinerar sina hundar i förebyggande syfte.

Reproduktion

Brunråttan har förmågan att reproducera året runt och kan få mellan 2-7 kullar med 6-15 ungar per år. De blir könsmogna mellan 2-4 månaders ålder och kan då börja föröka sig.

Visste du att..

Brunråttan kan bli

mm lång
0

Svansen kan vara hela

av råttans längd
0 %

En brunråtta kan väga upp till

gram
0

Brunråttan kan få över

ungar på ett år
0

Kom ihåg!

…att inte alla bett kommer från vägglöss, inte alla svarta prickar är avföring från vägglöss och det finns mängder med olika insekter och baggar som kan komma in i vårt hem.

Tecken på vägglöss

Det kan i ett tidigt stadie vara väldigt svårt att upptäcka de subtila tecken på vägglöss. Här kommer ett par saker man kan hålla koll på:
 • Återkommande kliande bett på kroppen
 • Svarta prickar på lakan som liknar bläckfläckar
 • Blodfläckar på lakan. Blodfläckarna kommer inte som många tror från själva bettet utan uppstår när man råkar rulla över en blodfylld vägglus.
 • Något som kryper i sängen. Ta en bild med bra skärpa och skicka den till oss för bedömning. 

Studier visar att ca 30-40% av befolkningen INTE reagerar på vägglusbett.

Det säkraste sättet att få reda på om man blivit drabbad av vägglöss eller inte är att anlita en vägglushund från ett företag med lång erfarenhet och kunskap om vägglöss. Vill du boka ett hundsök direkt? Mejla eller ring oss.

vägglusbett, bett från vägglöss

Ju tidigare desto bättre!

Upptäcker man vägglöss i ett tidigt stadie går det oftast väldigt enkelt och smidigt att sanera. Har vägglössen hunnit bosatt sig och försöka sig under en längre tid så finns det en risk att saneringsprocessen blir både lång och dyr.

Hur får man in vägglöss i sitt hem?

Det kan ibland vara svårt att med all säkerhet komma fram till hur man har fått in vägglöss i sitt hem. Vägglöss kan finnas och frodas på alla möjliga ställen där vi människor sitter eller ligger under kortare eller längre perioder. De är duktiga på att lifta i våra kläder, väskor eller andra tillhörigheter och kan därför spridas relativt enkelt och snabbt mellan olika platser.

Här kommer de vanligaste orsakerna till att man har fått in vägglöss:

 • Från semestern, med övernattning på hotell, Airbnb, eller liggvagnar på tåg.
 • Via en spridning från en grannlägenhet eller annan lägenhet i trapphuset.
 • Från arbetsplatsen, särskilt utsatta är människor som jobbar inom vården och i andra människors bostäder.
 • Man köper en bostad där tidigare ägare haft vägglöss.
 • Från en begagnad möbel.

Har du hittat en vägglus i din bostad?

Det första som man måste göra är att få en professionell bedömning på ditt fynd. Det enklaste och snabbaste sättet att få ditt fynd bedömt är att ta en närbild med bra skärpa och skicka den till oss via ett sms. Du får svar inom en timme om det är en vägglus eller något annat. Du hittar våra kontaktuppgifter längre ner på sidan eller under fliken kontakta oss.

När du har fått ditt fynd bekräftat så behöver du komma i kontakt med ett saneringsföretag. 

Det här behöver du göra:

 • Bor du i hyresrätt, ta kontakt med din hyresvärd. 
 • Bor du i bostadsrätt, ta kontakt med din bostadsrättsförening.
 • Bor du i villa, ta kontakt med ditt hemförsäkringsbolag.

Enligt miljöbalken och jordabalken är det fastighetsägarens ansvar att se till att sanera ohyra och skadedjur. Ansvarsfördelningen mellan hyresvärd och hyresgäst regleras i jordabalken. Som hyresvärd är du skyldig att ta till åtgärder för att utrota ohyra och skadedjur i bostadslägenheter i din fastighet. 

Kom ihåg att du som hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare har en skyldighet att meddela fastighetsägaren om ett bekräftat skadedjursproblematik i din bostad. I de fall där du undviker att ta tag i problemet eller informera fastighetsägaren och  angreppet sprider sig till fler lägenheter kan du bli skadeståndsskyldig gentemot fastighetsägaren. 

I många fall kan du behöva få en professionell bedömning för att bekräfta ett vägglusangrepp. Detta kan vi hjälpa till med. 

Boka sökhund hos Quality Detection Dogs!

Vi hjälper både privatpersoner och företag med skadedjurskontroller.