Råttsökande hundar

hund hittar råttor i en vedpall

Våra råtthundar hjälper dig sätta stopp för råttorna

Våra råttsökande hundar hjälper till att lokalisera råttor, ingångshål, boplatser och uppehållsplatser. Den här informationen är väldigt värdefull för våra kunder och skadedjurstekniker som vi samarbetar med.

När våra hundar har markerat att de har hittat en råtta tar en skadedjurstekniker över och vidtar de åtgärder som anses lämpligt för att avlägsna råttan från platsen.

Med hjälp av en råtthund har vi möjlighet att få bukt på ett råttproblem snabbare och effektivare än traditionella metoder som ofta blir väldigt långdragna. 

Brunråtta (rattus norvegicus)

Längd: kropp 110-290mm, svans 85-230mm (75-90% av kroppslängden)

Vikt: upp till 600g

Färg: Oftast grå/brun med ljusare/vit hals och mage, kan variera i färg och tom vara nästan helt svarta

 

Brunråttan är en otroligt anpassningsbar art som tack vare människans hjälp finns spridd över nästan hela Sverige (och Jorden). Den är i stor utsträckning knuten till människan och lever därför i och nära bebyggelser. Brunråttan är den vanligaste arten av vildråtta i Sverige. 

Brunråttan bygger sina bon av allt möjligt mjukt material de kan komma åt och gärna inomhus om möjlighet finns. Det är inte ovanligt att de bygger bo inuti väggar och isolering samt under golv och andra håligheter, men kan bygga sin boplatser på alla möjliga platser. Utomhus bosätter sig råttan under marken och skapar stora tunnelsystem som i sin tur kan underminera hållbarheten av marken och byggnader ovanpå.

Brunråttan har förmågan att reproducera året runt och kan få mellan 2-7 kullar med 6-15 ungar per år. De blir könsmogna mellan 2-4 månaders ålder och kan då börja föröka sig.

Råttor är allätare men behöver ha nära tillgång till vatten då de måste dricka flera gånger per dag.

Råttorna kan bära och sprida ett antal olika bakterier och virus som kan göra människor väldigt sjuka, så som salmonella, toxoplasma, hantavirus och leptospira. 

Varför går råttorna inte i fällorna eller äter av det utplacerade giftet?

Råttor är vanedjur och otroligt skeptiska till sin natur. Främmande föremål eller nya dofter som placeras i deras miljö är något som råttorna undersöker men undviker snabbt om det innebär fara. Att lura en råtta kan ofta vara ganska svårt och ibland helt omöjligt.

brunråtta som sitter på baktassarna