fbpx

Råttsökande hundar

Råtthund som söker i en pall med ved.

När det giftfria alternativet är effektivare!

Våra råttsökande hundar hjälper till att lokalisera råttor, ingångshål, boplatser och uppehållsplatser. Den här informationen är väldigt värdefull för våra kunder och skadedjurstekniker som vi samarbetar med.

När våra hundar har markerat att de har hittat en råtta tar en skadedjurstekniker över och vidtar de åtgärder som anses lämpligt för att avlägsna råttan från platsen.

Med hjälp av en råtthund har vi möjlighet att få bukt på ett råttproblem snabbare och effektivare än traditionella metoder som ofta blir väldigt långdragna. 

Brunråtta
(rattus norvegicus)

Längd: kropp 110-290mm, svans 85-230mm (75-90% av kroppslängden)

Vikt: upp till 600g

Färg: Oftast grå/brun med ljusare/vit hals och mage, kan variera i färg och tom vara nästan helt svarta

Brunråttan är en otroligt anpassningsbar art som tack vare människans hjälp finns spridd över nästan hela Sverige (och Jorden). Den är i stor utsträckning knuten till människan och lever därför i och nära bebyggelser. Brunråttan är den vanligaste arten av vildråtta i Sverige.

Brunråttan har förmågan att reproducera året runt och kan få mellan 2-7 kullar med 6-15 ungar per år. De blir könsmogna mellan 2-4 månaders ålder och kan då börja föröka sig.

Råttorna kan bära och sprida ett antal olika bakterier och virus som kan göra människor väldigt sjuka, så som salmonella, toxoplasma, hantavirus och leptospira.

Varför går råttorna inte i fällorna eller äter av det utplacerade giftet?

Råttor är vanedjur och otroligt skeptiska till sin natur. Främmande föremål eller nya dofter som placeras i deras miljö är något som råttorna undersöker men undviker snabbt om det innebär fara. Att lura en råtta kan ofta vara ganska svårt och ibland helt omöjligt.