Hitta vägglöss med hund

På samma sätt som man lär en narkotikahund leta efter ett antal narkotikapreparat så lär man en vägglushund att leta efter doften av levande vägglöss.

Hundars fantastiska luktsinne gör det möjligt för dom att hitta extremt små dofter. Våra hundar är noggrant tränade att detektera levande vägglöss i alla stadier, från ägg till fullvuxen lus. Hundarna är också tränade att sortera mellan döda löss, avföring och ömsade skal och markerar endast levande individer och livskraftiga ägg.

Varför anlita en hund som kan hitta vägglöss?

Att hitta vägglusangrepp i ett så tidigt skede som möjligt innebär att man minimerar spridningsrisken och saneringstiden vilket också resulterar i att man sparar både tid och pengar.

Eliminera eller bekräfta misstanke

Att eliminera eller bekräfta misstankar om vägglöss är viktigt för att styra fortsatta åtgärder. De allra flesta söken vi gör hos privatpersoner som upplever att de blivit bitna av något har inte väglöss. Att checka av vägglöss på listan av misstankar är oftast det första man vill göra.

Hitta angrepp tidigt

Vägglöss har en fantastisk förmåga att gömma sig i de allra minsta ställena. Nyckeln till en kort och smidig sanering är att hitta vägglusangrepp innan de hunnit föröka sig. Hundarnas fantastiska luktsinne innebär att hundarna kan hitta enstaka vägglöss som är lätta att missa vid en visuell kontroll.

Tryggare

En skadedjurstekniker har ca 40-60% chans att hitta ett spår av ett tidigt vägglusangrepp. En välutbildad vägglushund och hundförare har en träffsäkerhet på ca 90%.

Våra hundar i arbete

Förebyggande arbete

För alla typer av verksamheter där människor övernattar, sitter eller ligger under längre stunder.

Vägglössen förökar sig exponentiellt, dvs dom blir många väldigt fort, och därför är det otroligt viktigt att upptäcka dom så snabbt som möjligt! Att få in en vägglus är i sig inget större problem. Det är inte värre än att ha en mygga i rummet. Det är däremot en helt annan sak om man får in en befruktad hona eller två löss av olika kön. Hittar man då inte lössen relativt fort så har man inom några få månader ett enormt problem med tusentals vägglöss.

Att ligga steget före, och arbeta med förebyggande kontroller innebär att vi hittar angrepp i ett tidigt stadie och därför minimerar:

 • Risken för spridning
 • Saneringskostnader
 • Risken för långdragna saneringsåtgärder
 • Risken för att gäster eller kunder ska bli drabbade
 • Risken för negativa recensioner

Spridningskontroll

När vägglöss har hunnit etablera sig i ett utrymme under en längre tid (längre än ca 4mån), och blivit väldigt många, så finns det i nästan alla fall en stor spridningsrisk. 

En spridning från ett större angrepp av vägglöss kan vara väldigt omfattande beroende på hur miljön ser ut. Bristande täthet mellan rum och lägenheter, ventilationssystem och människor i rörelse är en bidragande faktor till att vägglössen kan sprida sig helt obehindrat.

En boende med en vägglusproblematik som kanske inte har vetskap om vad det är som orsaker de kliande betten på kroppen och skakar sina lakan på balkongen kan oturligt nog sprida vägglössen till sina grannar. En vägglus kan också helt sonika knalla rakt ut genom en vanlig ytterdörr och vidare till en granne.

Spridningsrisken är också stor i lägenheter eller andra utrymme som har evakuerats pga. vägglusproblematik eller annan orsak. Vägglöss är riktiga överlevare. Finns det inte föda (människor) i deras närhet så kommer de, förr eller senare, att ta sig dit födan finns.

Misstanke om vägglöss

Att anlita en vägglushund vid misstanke om vägglöss kan vara en väl spenderade pengar för att antingen eliminera eller bekräfta en misstanke. En tidigt upptäckt smitta är betydligt enklare att sanera.

Väldigt många människor reagerar inte på vägglusens bett och det är ofta ganska svårt att själv se spåren som vägglössen lämnar efter sig.

Det kan finnas flera anledningar till att man misstänker att man har fått in vägglöss i sitt boende eller i sin verksamhet.

Exempel på rimliga anledningar för misstanke:

 • Du har fått plötsliga bett eller klåda på kroppen
 • Du har hittat en vägglus, ett ömsat skal eller prickar som liknar avföring
 • Du har varit ute och rest
 • Du har bott på hotell, vandrarhem, varit på kryssning eller backpackat (bott i båthytt eller sovit på tåg)
 • Du har en granne som har vägglöss

Säkerställande efter sanering

Det finns i dagsläget ingen saneringsmetod som fungerar till 100% varje gång. Det finns ett antal faktorer som kan påverka utfallet av en sanering.

 • Hur stor väggluspopulationen är (hur länge problematiken har pågått)
 • Vilket typ av utrymme som ska saneras
 • Om saneringsmetoden är korrekt anpassad till de två ovanstående punkterna
 • Hur noggrant man har följt förhållningsreglerna under saneringstiden

Sen finns det hundratals fall då saneringar har utförts exemplariskt och man har följt förhållningsreglerna till punkt och pricka men trots det inte lyckats bli av med alla vägglöss inom en rimlig tid. Att förlita sig på hur man upplever en sanering är inte alltid att rekommendera. Alla människor blir bitna av vägglöss men ca 30-40% av befolkningen får inte klåda av betten. Man kan också efter en viss tid bygga upp en resistens mot betten.

Förutom det faktum att en person kan sluta reagera på vägglusbett så finns det också en risk att enstaka ägg, nymfer eller fullvuxna löss har överlevt saneringen p g a deras otroliga förmåga att hitta bra gömställen. Beroende på vilken vägglus (ägg, nymf eller vuxen) som har överlevt saneringen så kan det ta allt från två veckor till tre månader innan man upptäcker att man fortfarande har vägglöss.

Att låta en saneringstekniker försöka säkerställa en sanering är långt ifrån en tillförlitlig metod. Det är oerhört svårt för en människa att med enbart synen försöka hitta en överlevande vägglus på vift eller ett levande ägg.

Att jobba med en vägglushund för att säkerställa saneringar är ett sätt att ha full kontroll över hela processen från upptäckt till friskrivning.

Boka sökhund hos Quality Detection Dogs!

Vi hjälper både privatpersoner och företag med skadedjurskontroller.