Hitta vägglöss med hund

På samma sätt som man lär en narkotikahund leta efter ett antal narkotikapreparat så lär man en vägglushund att leta efter doften av levande vägglöss.

Hundars fantastiska luktsinne gör det möjligt för dom att hitta extremt små dofter. Våra hundar är noggrant tränade att detektera levande vägglöss i alla stadier, från ägg till fullvuxen lus. Hundarna är också tränade att sortera mellan döda löss, avföring och ömsade skal och markerar endast levande individer och livskraftiga ägg.

Varför anlita en hund som kan hitta vägglöss?

Att hitta vägglusangrepp i ett så tidigt skede som möjligt innebär att man minimerar spridningsrisken och saneringstiden vilket också resulterar i att man sparar både tid och pengar.

Eliminera eller bekräfta misstanke

Att eliminera eller bekräfta misstankar om vägglöss är viktigt för att styra fortsatta åtgärder. De allra flesta söken vi gör hos privatpersoner som upplever att de blivit bitna av något har inte väglöss. Att checka av vägglöss på listan av misstankar är oftast det första man vill göra.

Hitta angrepp tidigt

Vägglöss har en fantastisk förmåga att gömma sig i de allra minsta ställena. Nyckeln till en kort och smidig sanering är att hitta vägglusangrepp innan de hunnit föröka sig. Hundarnas fantastiska luktsinne innebär att hundarna kan hitta enstaka vägglöss som är lätta att missa vid en visuell kontroll.

Känn dig tryggare

En skadedjurstekniker har ca 40-60% chans att hitta ett spår av ett tidigt vägglusangrepp. En välutbildad vägglushund och hundförare har en träffsäkerhet på ca 90%.

Våra hundar i arbete

Våra tjänster

Förebyggande arbete

För alla typer av verksamheter där människor övernattar, sitter eller ligger under längre stunder.

Vägglössen förökar sig exponentiellt, dvs dom blir många väldigt fort, och därför är det otroligt viktigt att upptäcka dom så snabbt som möjligt! Att få in en vägglus är i sig inget större problem. Det är inte värre än att ha en mygga i rummet. Det är däremot en helt annan sak om man får in en befruktad hona eller två löss av olika kön. Hittar man då inte lössen relativt fort så har man inom några veckor ett stort problem med tusentals vägglöss.

Att ligga steget före, och arbeta med förebyggande inspektioner innebär att vi hittar angrepp i ett tidigt stadie och därför minimerar:

 • Risken för spridning
 • Saneringskostnader
 • Risken för långdragna saneringsåtgärder
 • Risken för att gäster eller kunder ska bli drabbade
 • Risken för negativa recensioner
en liten brun cockerspaniel söker en säng efter vägglöss

Spridningskontroll

När vägglöss har hunnit etablera sig i ett utrymme under en längre tid (längre än ca 4mån), och blivit väldigt många, så finns det i nästan alla fall en stor spridningsrisk. 

En spridning från ett större angrepp av vägglöss kan vara väldigt omfattande beroende på hur miljön ser ut. Bristande täthet mellan rum och lägenheter, ventilationssystem och människor i rörelse är en bidragande faktor till att vägglössen kan sprida sig helt obehindrat.

En boende med en vägglusproblematik som kanske inte har vetskap om vad det är som orsaker de kliande betten på kroppen och skakar sina lakan på balkongen kan oturligt nog sprida vägglössen till sina grannar. En vägglus kan också helt sonika knalla rakt ut genom en vanlig ytterdörr och vidare till en granne.

Spridningsrisken är också stor i lägenheter eller andra utrymme som har evakuerats pga. vägglusproblematik eller annan orsak. Vägglöss är riktiga överlevare. Finns det inte föda (människor) i deras närhet så kommer de, förr eller senare, att ta sig dit födan finns.

Misstanke om vägglöss

Att anlita en vägglushund vid misstanke om vägglöss kan vara en väl spenderade pengar för att antingen eliminera eller bekräfta en misstanke. En tidigt upptäckt smitta är betydligt enklare att sanera.

Väldigt många människor reagerar inte på vägglusens bett och det är ofta ganska svårt att själv se spåren som vägglössen lämnar efter sig.

Det kan finnas flera anledningar till att man misstänker att man har fått in vägglöss i sitt boende eller i sin verksamhet.

Exempel på rimliga anledningar för misstanke:

 • Du har fått plötsliga bett eller klåda på kroppen
 • Du har hittat en vägglus, ett ömsat skal eller prickar som liknar avföring
 • Du har varit ute och rest
 • Du har bott på hotell, vandrarhem, varit på kryssning eller backpackat (bott i båthytt eller sovit på tåg)
 • Du har en granne som har vägglöss

Säkerställande efter sanering

Det finns i dagsläget ingen saneringsmetod som fungerar till 100% varje gång. Det finns ett antal faktorer som kan påverka utfallet av en sanering.

 • Hur stor väggluspopulationen är (hur länge problematiken har pågått)
 • Vilket typ av utrymme som ska saneras
 • Om saneringsmetoden är korrekt anpassad till de två ovanstående punkterna
 • Hur noggrant man har följt förhållningsreglerna under saneringstiden

Sen finns det hundratals fall då saneringar har utförts exemplariskt och man har följt förhållningsreglerna till punkt och pricka men trots det inte lyckats bli av med alla vägglöss inom en rimlig tid. Att förlita sig på hur man upplever en sanering är inte alltid att rekommendera. Alla människor blir bitna av vägglöss men ca 30-40% av befolkningen får inte klåda av betten. Man kan också efter en viss tid bygga upp en resistens mot betten.

Förutom det faktum att en person kan sluta reagera på vägglusbett så finns det också en risk att enstaka ägg, nymfer eller fullvuxna löss har överlevt saneringen p g a deras otroliga förmåga att hitta bra gömställen. Beroende på vilken vägglus (ägg, nymf eller vuxen) som har överlevt saneringen så kan det ta allt från två veckor till tre månader innan man upptäcker att man fortfarande har vägglöss.

Att låta en saneringstekniker försöka säkerställa en sanering är långt ifrån en tillförlitlig metod. Det är oerhört svårt för en människa att med enbart synen försöka hitta en överlevande vägglus på vift eller ett levande ägg.

Att jobba med en vägglushund för att säkerställa saneringar är ett sätt att ha full kontroll över hela processen från upptäckt till friskrivning.

Vad kostar ett hundsök och vem betalar?

Vi vill hjälpa så många som möjligt att sova gott om nätterna utan att behöva oroa sig för vägglöss. Därför har vi hela Sverige som vår arbetsplats. 

Vi har hundförare som utgår från olika delar av landet men vi kan ibland behöva resa längre för att hjälpa kunder som vill ha just vår hjälp och expertis, därför kan kostnaden för ett hundsök variera. Vi försöker alltid skicka hundförare som har kortast sträcka att köra för att hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt.

Det går väldigt snabbt att få exakta prisuppgifter  genom att kontakta oss via mejl eller telefon.

Du hittar våra kontaktuppgifter här. 

När det kommer till vem som betalar för ett hundsök så är det oftast du själv som gör det om det inte är så att din förening eller hyresvärd har beställt ett hundsök via oss eller det skadedjursbolag deras försäkringsbolag har ett avtal med. 

Själva saneringskostnaderna täcks av föreningens eller hyresvärdens försäkring. Hundsök är ingenting som ingår i någon försäkring. Om du har tur så har din föreningen eller hyresvärd förhandlat direkt med ett skadedjursbolag gällande just hundsök och då kan du få detta kostnadsfritt via dem. 

Kvinna sover lugnt i sängen

Vad säger lagen?

Enligt miljöbalken och jordabalken är det alltid fastighetsägarens ansvar att förebygga och sanera skadedjur och ohyra. 

Oavsett om du bor i en hyresrätt eller bostadsrätt så har du alltid en skyldighet att utan dröjsmål rapportera förekomsten av ohyra eller skadedjur i din bostad.

Om du hittar vägglöss i din bostadsrätt så ska du kontakta din förening och bor du i en hyresrätt så kontaktar du din hyresvärd. Din hyresvärd eller förening har en försäkring och ett samarbeta med ett skadedjursbolag som utför all sanering. Du behöver inte betala för några saneringskostnader. 

Har du däremot varit vårdslös, inte varit uppmärksam eller dröjt eller helt undvikt att rapportera ett problem med skadedjur i din bostad, vilket har inneburit att skadedjuren har spridit sig till flera lägenheter kan du bli skadeståndsskyldig gentemot fastighetsägaren och väldigt allvarliga fall anses ha förverkat din rätt till lägenheten. Du kan också bli skadeståndsskyldig om du försvårar en saneringsprocess. 

Du kan ha rätt till en hyressänkning om du har blivit drabbad av vägglöss p.g.a. en så kallad spridning. Detta innebär att du har fått in vägglöss i din bostad via en granne som har ett större angrepp. 

Det är också viktigt att veta att du har en skyldighet att tillåta tillträda till din lägenhet för inspektion av skadedjur eller ohyra om det är på uppdrag av fastighetsägaren. 

vägglöss i lägenhet

Annan ohyra inomhus

mattbagge

Mattbagge

Mattbaggen är ett vanligt förekommande skadedjur men där det är själva larven som livnärd sig på naturfiber som orsakar skador i våra hem. De vuxna baggarna livnär sig på pollen och växtnäring utomhus och flyger inomhus för att lägga sina ägg vilket sker vanligtvis under våren och försommaren. Mattbaggarna kommer i många olika färger och former men larverna är "håriga" och ljusbruna i färgen.

 • Storlek = Vuxna 1.5-3 mm långa, larver 4-5 mm lång.
 • Kan bita människor = Nej
 • Äter = Textilier
 • Sanering = Se råd
fläskänger

Fläskänger

Fläskängern är en skalbagge som livnär sig på föda av animaliskt ursprung. Utomhus är fläskängern en renhållare och äter döda små djur, men inomhus anses den som ett skadedjur då den kan äta på allt från skinnprodukter till matavfall. Larverna som läggs inomhus kan gnaga sig igenom trä. Kännetecknet för fläskängern är de svarta prickarna på ryggen.

 • Storlek =  Vuxna 7-9 mm, larver 15 mm
 • Kan bita människor = Nej
 • Äter = Animaliska produkter
 • Sanering = Se råd
pälsänger

Pälsänger

De tre vanligaste arterna av pälsänger som finns i Sverige är den vanliga pälsängern, den bruna och den vågbandade. Den fullvuxna pälsängern är en bagge som är oval i kroppen och förekommer i några olika färger från svart till brun. Larverna är ljusbruna-gula i färgen och man kan ofta hitta skalen eller pupporna i garderober eller i möbler. Den vanliga pälsängern lever egentligen utomhus men i.om. att de är duktiga på att flyga så kan de komma in via ett öppet fönster.

 • Storlek = Vuxen 3-6 mm
 • Kan bita människor = Nej
 • Äter = Textilier, dun, fjädrar
 • Sanering = Se råd

Damm- och boklöss

De finns ett 60-tal olika arter av damm-och boklöss i Sverige och de allra flesta bor utomhus. De arter som kan förekomma inomhus kan vara nästa vita eller ljusgula i färgen och är helt vinglösa eller kortvingade. De rör sig snabbt och ryckigt men kan även hoppa. De är ljusskygga och trivs på mörka och fuktiga ställen. De gör ingen skada på människor eller egendom man kan i större antal upplevas som obehagliga.

 • Storlek = Vuxen 1-3 mm
 • Kan bita människor = Nej
 • Äter = Mögelsporer
 • Sanering = Se råd

Bitande ohyra inomhus

hundloppa, loppa, kattloppa

Loppor

Loppor är en blodsugande parasit som lever både på människor, däggdjur och fåglar. Vanligaste sättet man får in loppor är via ett husdjur som inte har ett förebyggande skydd mot loppor och/eller fästingar eller från ett fågelbo i närheten av bostaden. Likt kvalster så behöver de blod från sitt eget värddjur för att kunna föröka sig.

 • Storlek = 2-4 mm
 • Kan bita människor = Ja
 • Bett = Kan likna vägglusbett men sitter ofta där kläderna stramar åt, kan sitta flera i rad. Kliar.
 • Sanering = Tvätta, dammsuga, byt lakan och behandla katter och hundar mot loppor.
fågelkvalster

Fågelkvalster

Fågelkvalster är en parasit som lever bland fjädrarna på fåglar men kan även finnas i fågelbon. Har man otur kan man få in fågelkvalster i sin bostad om man till exempel har ett fågelbo i närheten av ett fönster som man brukar ha öppet. Fågelkvalster är precis som vägglöss blodsugare men kan olikt vägglöss inte föröka sig på människoblod. De behöver helt enkelt blod från fåglar för att överleva. Får man in 20st fågelkvalster så kan man därmed bli biten 20 gånger, men de kommer inte att föröka sig inomhus.

 • Storlek = Vuxen individ ca 1mm
 • Kan bita människor = Ja
 • Bett = Kan likna vägglusbett men är ofta mindre och fler i antal. Kliar.
 • Sanering = Tvätta, dammsuga, byt lakan
Trips

Trips

Trips är en växtskadegörare och lever på växter och inte blod. Det finns väldigt många olika sorters trips som alla ser olika ut. Trips är väldigt vanligt förekommande och kan bosätta sig på krukväxter inomhus. Även om trips kan bita människor av misstag och betten kan orsaka stora blemmor och klåda. Trips har vingar och kan flyga.

 • Storlek = 1-2 mm
 • Kan bita människor = Ja
 • Bett = Kan likna vägglusbett ofta enstaka och blir stora blemmor som kliar.
 • Sanering = Kontrollera krukväxter och titta in på Wexthusets hemsida för råd.
husspindel

Husspindel

Husspindeln trivs bra inomhus men föredrar lite fuktigare och svalare ställen så som garage eller badrum. De livnär sig på mindre insekter som de fångar i sina nät men kan bita människor om de blir störda eller rädda. Man kan uppleva ett större antal husspindlar inomhus framförallt på sensommaren och hösten då hanarna är på jakt efter honor. Det finns både en mindre och större husspindel men de är båda bruna och har ett sick-sackmönster på bakkroppens översida. De är inte giftiga.

 • Storlek = hona kan nå 9-10 mm i längd, och hanen 6-9 mm
 • Kan bita människor = Ja
 • Bett = Blir ofta en väldigt stor rund röd blemma som kan svida.
 • Sanering = Städa och håll dörrar och fönster stängda. Se råd

Boka sökhund hos Quality Detection Dogs!

Vi hjälper både privatpersoner och företag med skadedjurskontroller.