Råtthundar - en välbeprövad metod

Att jaga råttor med hjälp av terriers och olika typer av småhundar är en metod som har använts speciellt i Europa i århundraden.

Förutom de enorma skador som råttor kan orsaka så kan de bära och sprida över ett 20-tal olika sjukdomar. Hundarnas exceptionella luktsinne och snabbhet är därför en väldigt effektivt och human metod för att utrota råttor.

Man upptäcker ofta väldigt fort att man har ett råttproblem pga. råttornas starkt luktande urin och avföring. Det är däremot inte ovanligt att man inte ser dom förens de blivit många. Råttor är intelligenta och neofobiska djur, vilket innebär att de kan vara väldigt svårfångade med fällor eller gift.

Våra råtthundar kan lokalisera råttorna, boplatserna och ingångshålen på ett otroligt effektivt sätt i alla typer av miljöer.

Vi jobbar både utomhus och inomhus. 

Våra tjänster med råtthund

Inomhus

Har du fått in råttor i butiken, lagerlokalen, varuhuset, restaurangen eller annan inomhusbyggnad som du snabbt behöver bli av med? Då kan vi hjälpa dig. Våra råtthundar har lyckats lokalisera och fånga en enda råtta på ett 55tusen kvm stort lager när inga andra metoder fungerade.

Utomhus

Har du en råttproblematik på en gård eller runt fastigheter och rabatter? Vi erbjuder kartläggning av råttaktiviteten, lokalisering av aktiva råtthål samt bekämpning i form av jakt.

Möss

Har du ett problem med möss inomhus i en butik eller annan verksamhet? Våra hundar är även tränade att hitta och fånga möss.

Studier visar att både råttor och möss har börjat utveckla en resistens mot bland annat det antikoagulerande gift som används flitigt idag.

Våra råtthundar

Våra råtthundar är noggrant utvalda individer som har en stor söklust, uthållighet och mod.

Det är inte sällan hundarna måste söka av större ytor för att hitta enstaka råttor. Hundarna måste därför ha en tillräckligt stor sök- och jaktlust för att orka söka länge innan de hittar något.

En råtthund behöver kunna jobba i olika typer av miljöer som kan vara både trånga, mörka och vanskliga vilket ställer stora krav på deras miljötrygghet.

En råtthund behöver även kunna jobba tillsammans och nära andra hundar och främmande människor utan problem.
Sist men inte minst så måste hundarna vara otroligt snabba och kunna svänga och vända snabbt för att ha en chans att fånga löpande råttor. De får inte heller tveka när de blir bitna eller attackerade av en argsint råtta.

I dagsläget jobbar vi med hundar av rasen jaktcocker spaniel, springer spaniel och dansk-svensk gårdshund.

Hur vi jobbar

Våra hundar är tränade att söka efter levande råttor/möss, boplatser och aktiva ingångshål både inomhus och utomhus. Bland det viktigaste våra hundar bidrar med är information om var råttorna eller mössen tar sig in, var de har sina boplatser och eventuella skador de har lyckats orsaka. Hundarna söker systematiskt och under kontrollerade former. När hundarna hittar en levande råtta eller mus så använder vi oss av noggrant utarbetade metoder för att fånga och avliva så snabbt och humant som möjligt.

QDD har särskilt tillstånd att bedriva jakt på råttor och möss med hjälp av hundar, vilket innebär att våra hundar får fånga och avliva. Tillståndet innebär att vi har särskilda riktlinjer som vi måste förhålla oss till. Våra hundars välmående och säkerhet prioriteras alltid.

Vi följer Sveriges djurskyddslagar.

QDD har sedan vintern 2022 utfört över 200st råttsök och ligger i framkant vad gäller skadedjurskontroller med hjälp av råtthundar!

Varför hund?

För att få bukt med en råttproblematik inomhus så behöver man, förutom att hitta själva råttorna, så snabbt som möjligt ta reda på hur de har kommit in och var de har sina boplatser, något som kan vara väldigt svårt även för den mest erfarna skadedjursteknikern.

Hundarna har ett fantastiskt luktsinne och hittar snabbt aktiva ingångshål och boplatserna. Det är inte alltid förutsättningarna är på vår sida som möjliggör det för oss att faktiskt fånga råttorna, men det är inte alltid det viktigaste. Med informationen som man får av hundarna så kan skadedjurstekniker vidta specifika åtgärder för att kunna fånga råttorna med till exempel slagfällor mycket fortare än man annars har möjlighet att göra.

Hundarna är ett ovärderligt verktyg vid känsliga eller svårlösta råttproblem.

Boka sökhund hos Quality Detection Dogs!

Vi hjälper både privatpersoner och företag med skadedjurskontroller.