Kvalitetsarbete

Certifiering via SWDI

Vi har valt att certifiera våra hundar via SWDI- Scandinavian Working Dog Institute, en utbildningsenhet som jobbar nästintill uteslutande med tjänstehundar i olika myndigheter och verksamheter runt om i världen. SWDI är företag som alltid ligger i framkant vad gäller utveckling och kvalité, en stor anledning till att vi på QDD har valt dom som vårt certifieringsorgan.

Hur säker är en vägglushund?

En vältränad vägglushund har förmågan att hitta dom enstaka vägglössen som även den mest erfarna saneringstekniker skulle missa. En duktigt och erfaren förare tillsammans med en välutbildad hund har en träffsäkerhet som överstiger alla andra metoder för att detektera vägglöss.

Bland det viktigaste som särskiljer oss från våra konkurrenter är att våra hundförare verifiera hundarnas markeringar. Show me the bugs, är ett motto vi lyder efter och detta innebär att våra hundförare ska kunna verifiera 99% av hundarnas markeringar genom att påvisa dom levande lössen eller spåren av levande löss (avföring eller ömsade skal).

Ett operativt team har en utbildning som är mellan 6-9månader lång beroende på tidigare erfarenheter. Vi anser att man som team aldrig är fullärd och därför utvecklas vi hela tiden. Kompetensutveckling av både förare och hundar är något vi värdesätter väldigt högt.

Show me the bugs

Vi arbetar med konceptet show me the bugs! Ett koncept som bygger på att våra hundförare ska kunna verifiera 99% av hundarnas markeringar.Detta innebär att hundföraren tittar där hunden har markerat och ska kunna visa kunden dom levande lössen eller spår (avföring eller ömsade skal) av att det finns levande löss. 

Utbildning och vidareutveckling

Det tar ca 6-9månader att utbilda en väl fungerande vägglushund. En hundförare genomgår en utbildning på ca 3månader, beroende på tidigare kunskaper. Vi anser att ett team aldrig är fullärd, det finns alltid något nytt att lära sig eller förbättra. Kompetensutveckling av både förare och hundar är något vi värdesätter väldigt högt.

misstanke-2-tjänster