FAQ

Vanliga frågor & svar

Frågor & svar allmänt

Ja, absolut.

Nej, försäkringsbolagen står endast för kostnaderna för saneringar. Hundsök får man därför bekosta själv, oavsett om du är privatperson eller företag.
Nej, för våra kunders skull så har vi valt att inte sätta vår logga på våra bilar. Våra bilar är därför helt anonyma.
Nej, vi är specialister inom vårt två områden och våra hundar är tränade på bara vägglöss eller råttor och möss.
De enda utbildningarna vi håller är för våra kunder vad gäller vägglöss och råttor. Vi utbildar våra ekipage internt. Vi erbjuder tyvärr inga sökhundsutbildningar eller kurser. Vill man utbilda sin hund så rekommenderar vi att man väljer utbildning med omsorg. Vi vill gärna tipsa om att man börjar med att lära sin hund söka kong, vilket även är en tävlingsgren. De flesta sökhundarna utbildas först och främst på just kong.

Vi är väldigt måna om att hålla en hög standard inom vår bransch och QDD är därför medlem i Branschorganisationen för sökhundar. Via BOSH utför alla våra vägglussteam ett årligt tjänstbarhetsprov där träffsäkerhet, uthållighet och hundförarens kunskaper bedöms. Bedömningen görs av någon av de utvalda bedömarna i BOSH. Bedömarna har mångåriga erfarenheter inom arbetet med sökhundar inom olika branscher och inriktningar. Vi bedömer inte våra egna ekipage. Läs mer om BOSH här

Ja, det kan du. Dock kan det tillkomma extra avgifter så som mil- och reseersättning. Men har vi andra planerade jobb i närheten så ser vi till att försöka samköra dessa för att hålla kostnaderna nere.

Mejla eller ring oss för prisuppgifter.

info@qdds.se eller 073-6345774

Frågor & svar råttor

Ja, våra hundar får det. QDD har tillstånd via Naturvårdsverket och Länsstyrelsen att bedriva jakt på råttor och möss med hjälp av hund. Vi har även en årlig rapporteringsskyldighet till bägge myndigheterna.
Ja.
Ja.
Nej, det är inte tillåtet att bedriva någon form av jakt med hjälp av hund för att fånga och döda ett djur utan särskilt tillstånd.
Ja, det händer.
Självklart är detta något vi alltid tänker på. Vi vaccinerar alla våra hundar mot den dödliga sjukdomen Leptospiros men det gör dom inte immuna. Vi är nogranna med hur vi jobbar för att minimera riskerna så mycket som möjligt.

Frågor & svar vägglöss

Hur går ett hundsök till?
Hundföraren gör först en visuell kontroll av utrymmet som ska sökas. När den visuella kontrollen är genomförd så hämtar hundföraren hunden.
Om hunden markerar så kommer hundföraren att göra en visuell kontroll av fyndplatsen. Det hundföraren letar efter är eventuella spår av avföring eller ömsade skal från vägglöss och/eller den levande vägglusen. Fynden fotograferas och dokumenteras som du sedan får i ett protokoll som skickas till dig digitalt.

Vi ser gärna att man tar bort eventuella saker som man har under sängen för att underlätta inspektionen. Har man katt kan man sätta in den i badrummet, har man hund måst man ta ut den ur lägenheten när sökhunden kommer in. Katt- och hundmat måste ställas upp på köksbänken.

I övrigt behöver man inte göra några särskilda förberedelser. Vi ser helst att alla möbler står som de brukar göra.

Ja, det kan dom. Livsdugliga ägg har en viss doft om än väldigt liten. Våra hundförare är noggrant utbildade tillsammans med hundarna och vet var de ska leta.

Vi kan inte lämna några garantier, men det vi kan garantera är att de jobb vi utför görs med stor kunskap och noggrannhet. En välutbildad hund tillsammans med en duktig hundförare har en mycket större chans att hitta enstaka vägglöss jämfört med en visuell kontroll. 

Fördelarna med en vägglushund jämfört med en ren visuell kontroll är att hundarna har möjlighet att hitta det vi har svårt att se. Hundar har ett fantastiskt luktsinne och har möjlighet att söka igenom större ytor på kortare tid än en visuell inspektion. Att hitta ett vägglusangrepp i ett tidigt stadie är viktigt för att minimera saneringstiden, spridningsrisken samt saneringskostnaderna.

Nej det finns det inte. Våra hundförare är utbildade i vägglössens biologi, var de bosätter sig och hur de rör sig. Detta innebär att våra hundförare är väldigt noggranna i deras hantering av möbler och dylikt. Vägglöss är inte som fästingar och kan inte hålla sig fast i hundpäls på samma sätt. I det fallen då angreppet är stort så tar vi inte in våra hundar.

Det är därför helt säkert att anlita oss och våra tjänster.

Vi har många fall varje år där våra kunder har fått bett som oroar dom. Detta sker året runt. Det är väldigt svårt att bedöma bett då människor kan reagera väldigt olika till just vägglusbett. Det finns dock ett antal olika insekter som kan komma in i våra hem och bita oss men som är helt ofarliga.

Vill du veta mer? Mejla eller ring oss: info@qdds.se eller 073-6345774

Boka sökhund hos Quality Detection Dogs!

Vi hjälper både privatpersoner och företag med skadedjurskontroller.