Branschorganisationen för sökhundar

Kvalitetssäkring av sökhundar inom den privata marknaden.

Via BOSH utför alla våra vägglussteam ett årligt tjänstbarhetsprov där träffsäkerhet, uthållighet och hundförarens kunskaper bedöms.

Branschorganisationen för sökhundar är en plattform för engagemang, kunskap och kompetens inom sökhundsområdet. Deras huvudsyfte är att erbjuda dig, som uppdragsgivare tillgång till de bästa sökhundsekipagen, oavsett ditt specifika behov.  

Boka sökhund hos Quality Detection Dogs!

Vi hjälper både privatpersoner och företag med skadedjurskontroller.