Att sanera vägglöss

Att sanera vägglöss är ingenting man ska eller kan göra själv. Här kommer du få grundläggande information om vilka saneringsmetoder som skadedjursbolagen använder sig av samt vad du själv kan göra och vad du inte ska göra.

Skadedjurstekniker som sanerar en säng för vägglöss

Det finns fyra olika metoder som skadedjursbolagen så som Rentokil och Anticimex använder för att sanera vägglöss: värme, kyla, gift och kiselgur och som oftast används en kombination av dessa metoder med tillägg av till exempel dammsugning. Ingen metod garanterar att alla vägglössen har dör vid första omgången sanering och många vägglusangrepp kräver att saneringen upprepas två eller fler gånger.

Det är skadedjursbolaget som avgör vilken saneringsmetod som ska användas i just ditt ärende.

Hur lång tid en sanering tar beror på ett antal olika faktorer:
1. Hur stort angreppet är
2. Hur stor bostaden är och hur mycket av bostaden är angripet
3. Hur stökigt eller städat man har
4. Om angreppet endast är i den enskilda bostaden eller om det har hunnit bli en spridning till andra bostäder
5. Hur bra man följer förhållningsreglerna under saneringsprocessen (den här informationen får du av ditt skadedjursteknikerna som har hand om ditt ärende).

Värme
Värme kan utföras på tre olika sätt. Med hjälp av värmefläktar kan hela rum och lägenheter värmas upp till en dödlig temperatur för vägglöss. En skadedjurstekniker kan också välja att ånga enskilda möbler eller lister. Vissa skadedjursbolag använder även värmetält där angripna möbler ställs inuti ett tält som sätts upp i bostaden, detta under förutsättning att det finns plats.
Vägglöss dör när de utsätts för temperaturer högre än 45 grader. Vägglusägg dör redan vid 35 grader. Det är dock alltid rekommenderat att man tvättar eller torktumlar kläder i minst 60 grader för att vara på den säkra sidan.

Kyla
I väldigt specifika fall kan skadedjursbolaget välja att frysa möbler i en stor fryskontainer. Detta är dock oftast väldigt dyrt.
För att döda vägglöss snabbt så behöver man utsätta vägglössen för -25 grader i 1-2 timmar. Om man däremot ska lägga in kläder eller andra små saker i sin egen frys så behöver man låta sakerna ligga i frysen i minst 1 vecka.

Gift
Att använda gift för att bekämpa vägglöss är något som de flesta skadedjursbolagen är väldigt sparsamma med. Anledningen till detta är för att man helt enkelt inte ser att det är tillräckligt effektivt och för att vägglöss ganska snabbt kan utveckla en resistens mot gift. Om gift används så är det ett specifikt gift som är godkänt av kemikalieinspektionen för bekämpning av vägglöss. Det är endast skadedjurstekniker som är behöriga att använda/applicera giftet.
Det är inte rekommenderat att bekämpa vägglöss med olika typer av insektsmedel som man kan köpa själv. Detta är p.ga det finns en risk att man istället repellerar vägglössen och därmed sprider dom.

Kiselgur
Är ett vitt pulver som är helt giftfritt och är gjort på alger. Vägglöss har ett skyddande vaxlager på sin kropp och är känsliga mot uttorkning. Kislet förstör vaxlagret och torkar sakta ut vägglusen. Har en vägglus fått tillräckligt mycket kisel på sig kan den dö inom 72 timmar, det kan däremot också ta betydligt längre. Det absolut viktigaste med kisel är att det appliceras i korrekt mängd på rätt ställen. Kisel är långtidsverkande.
Kisel går att köpa i vanliga varuhus och används som ett bekämpningsmedel mot andra insekter så som myror. Det är dock inte rekommenderat att själv applicerar kisel i sin bostad då detta kan störa och försvåra saneringsprocessen för skadedjursteknikerna. Applicerar man för mycket kisel så finns det en risk att vägglössen helt sonika går runt preparatet.

Vad kan du själv göra?
Om du har upptäckt att du vägglöss i din bostad så ska du först och främst boka en sanering via det skadedjursbolag som din förening, hyresvärd eller försäkringbolag samarbetar med.

Där efter kan du börja förbereda inför saneringen. Det absolut bästa du kan göra är att städa. Dammsuga golvet ordentligt, framförallt under sängen, soffa och längst listerna för att inte riskera att minimera effekten av kisel eller gift om skadedjursteknikerna väljer att lägga ut detta. Det är också viktigt att under saneringsprocessen inte förvarar saker under sängen och håller golvytor så fria som möjligt från kläder, väskor och andra möjliga gömställen för vägglössen.

Vi rekommenderar inte att man gör några större åtgärder än så här själv innan man pratar med sitt skadedjursbolag. Kom ihåg att det är viktigt att teknikern själv kan se storleken på angreppet för att göra en korrekt bedömning om vilken saneringsmetod som ska användas.

Det viktigaste att tänka på när man genomgår en saneringsprocess mot vägglöss är att ha TÅLAMOD och att ställa sina frågor direkt till skadedjursteknikerna. Självklart går det även bra att ställa frågor till oss oavsett vilket skadedjursbolag som utför saneringen.


Dela inlägget:

Se fler inlägg

Boka sökhund hos Quality Detection Dogs!

Vi hjälper både privatpersoner och företag med skadedjurskontroller.