Råtthund

En effektiv metod för skadedjurskontroll av både råttor och möss.

Vägglushund

En effektiv metod för att hitta vägglusangrepp i ett tidigt stadie.