Tjänster

Varför anlita en vägglushund?

En väldresserad hund tillsammans med en erfaren hundförare har en träffsäkerhet uppemot 90%. En duktig saneringstekniker har ca 40-60% chans att själv hitta lössen vid en vanlig inspektion.

En hund kan säkerställa ett stort antal utrymmen under betydligt kortare tid än vad en tekniker kan, vilket sparar både tid och pengar. Våra hundar har även förmågan att detektera en endast levande vägglus bland mängder av döda löss, ömsade skal och avföring. Det här gör våra hundar till det mest optimala och säkraste verktyget för kontroller efter saneringar.

Att anlita en vägglushund för att jobba förebyggande syfte är välinvesterade pengar för alla typer av verksamheter där människor finns i rörelse eller uppehåller sig under längre stunder. Tillåter man ett vägglusangrepp att växa tillåter man också saneringskostandera att skena. Ett stort angrepp innebär oftast att det krävs mer än en sanering samt att lister, golv och väggar måste rivas för att man ska kunna bli av med vägglössen. Enorma kostnader som lätt går att undvika.

Vi utför arbete både till företag och privatpersoner. 

Förebyggande

Alla typer av verksamheter där människor övernattar, sitter eller ligger under längre stunder.

Vägglössen förökar sig exponentiellt, dvs dom blir många väldigt fort, och därför är det otroligt viktigt att upptäcka dom så snabbt som möjligt! Att få in en vägglus är i sig inget större problem. Det är inte värre än att ha en mygga i rummet. Det är däremot en helt annan sak om man får in en befruktad hona eller två löss av olika kön. Hittar man då inte lössen relativt fort så har man inom några få månader ett enormt problem med tusentals vägglöss.

Att arbeta proaktivt med våra vägglushundar där man hittar vägglössen i ett så tidigt skede som möjligt innebär att:

 • Verksamheten skyddar sitt rykte
 • Risken för spridning till närliggande rum elimineras
 • Man undviker onödiga saneringskostnader
 • Gäster/kunder/boende inte blir drabbade
 • Risken att en gäst får med sig en vägglus hem är väldigt liten
Spridningskonto-tjänster
Förebyggande-tjänster

Spridningskontroll

När vägglöss har hunnit etablera sig i ett utrymme under en längre tid (längre än ca 4mån), och blivit väldigt många, så finns det nästan i alla fall en stor spridningsrisk. Spridningsrisken för vägglöss är väldigt mycket större än vad man tidigare har trott. 

En spridning från en härd av vägglöss kan vara extremt omfattande beroende på hur miljön ser ut. Bristande täthet mellan rum och lägenheter, ventilationssystem och människor i rörelse är en bidragande faktor till att vägglössen kan sprida sig helt obehindrat. En boende med en vägglusproblematik som kanske inte har vetskap om vad det är som orsaker dom kliande betten på kroppen och skakar sina lakan på balkongen kan oturligt nog sprida vägglössen till sina grannar.  En vägglus kan också helt sonika knalla rakt ut genom en vanlig ytterdörr och vidare till en granne.

Spridningsrisken är också stor i lägenheter eller andra utrymme som har evakuerats pga. vägglusproblematik eller annan orsak. Vägglöss är riktiga överlevare. Finns det inte föda (människor) i deras närhet så kommer dom att ta sig dit födan finns, dvs till den bebodda lägenheten eller utrymmet bredvid, ovanför eller under.

Misstanke

Det kan finnas flera anledningar till att man misstänker att man har fått in vägglöss i sitt boende eller i sin verksamhet.

Exempel på rimliga anledningar för misstanke:

 • Plötsliga bett eller klåda på kroppen
 • Hittat en vägglus, ett ömsat skal eller prickar som liknar avföring
 • Varit ute och rest
 • Bott på hotell, vandrarhem, varit på kryssning eller backpackat (bott i båthytt eller sovit på tåg)
 • Du har fått vetskapen om att en granne eller vän som du umgås med har fått vägglöss
Bil+hund-webb
utbildning-och-viadeutväckling-kvalitet
DSC_2262-webb

Säkerställande efter sanering

Det finns i dagsläget ingen saneringsmetod som fungerar till 100% varje gång. Det finns ett antal nyckelfaktorer som spelar en stor roll i hur stor chans att en första sanering blir helt lyckad (dvs dödar alla vägglöss).

 • Hur stor väggluspopulationen är (hur länge problematiken har pågått)
 • Vilket typ av utrymme som ska saneras
 • Om saneringsmetoden är korrekt anpassad till dom två ovanstående punkterna
 • Hur noggrant man har följt förhållningsreglerna under saneringstiden

Sen finns det hundratals fall då saneringar har utförts exemplariskt och man har följt förhållningsreglerna till punkt och pricka men trots det inte lyckats bli av med alla vägglöss inom en rimlig tid. Att förlita sig på hur man upplever en sanering är inte alltid att rekommendera. Alla människor blir bitna av vägglöss men ca 20% av befolkningen får inte klåda av betten. Man kan också efter en viss tid bygga upp en resistens mot klådan från betten.

Förutom det faktum att en person kan sluta reagera på vägglusbett så finns det också en risk att enstaka ägg, nymfer eller fullvuxna löss har överlevt saneringen pga. deras otroliga förmåga att hitta bra gömställen. Beroende på vilken vägglus (ägg, nymf eller vuxen) som har överlevet saneringen så kan det ta allt från två veckor till tre månader innan man upptäcker att man fortfarande har vägglöss.

Att låta en saneringstekniker försöka säkerställa en sanering är långt ifrån en tillförlitlig metod. Det är oerhört svårt för en människa att med enbart synen försöka hitta en överlevande vägglus på vift eller ett levande ägg.

Att jobba med en vägglushund för att säkerställa saneringar är ett sätt att ha full kontroll över hela processen från upptäckt till friskrivning.